งานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

“คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” เข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ [2 กันยายน 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]

คอร์ดี้ลิส รับหน้าที่ฝึกอบรม

          “คอร์ดี้ลิส : CORDYLIS” ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้จัดและท่าน ผู้อำนวยการสมชาย  เชื้อจีน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่มอบโอกาศและความไว้วางใจให้ คอร์ดี้ลิส  ได้ถ่ายทอดประสบการจริงให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต [27 สิงหาคม 2561]