การออกแบบ ระบบกันสะเทือน ของรถในแต่ละรุ่น

8553

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เหล็กกันโคลง ทำหน้าที่ในการลดการเอียงของตัวถังรถขณะเลี้ยวโค้ง ซึ่งทำมาจาก เหล็กกล้าสปริง รูปทรงตัว U ติดตั้งที่ระบบช่วงล่างรถตามแนวขวาง ส่วนกลางจะยึดติดกับโคลงรถสองจุดโดยผ่านบู๊ชยาง และสำหรับช่วงล่างแบบปีกนก ปลายทั้งสองข้างของเหล็กกันโคลงจะยึดติดกับปีกนกล่างของล้อหลังหรือล้อหน้าแต่ละข้าง และนอกจากนี้ มีการออกแบบแตกต่างกันระบบกันสะเทือน

 

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบกันสะเทือน

การออกแบบ ระบบกันสะเทือน ของรถในแต่ละรุ่นนั้น จะมีปัจจัยที่นำมาพิจารณา เช่น รูปแบบการใช้งาน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขนยึด สปริงรูปแบบต่าง ๆ โช๊คอัพ รวมไปถึงเหล็กกันโคลง ซึ่งจะต้องเลือกใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวและตอบโจทย์การใช้งานของรถในแต่ละรุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กกันโคลงต้องมีความเหมาะสมและต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบช่วงล่างได้เป็นอย่างดี

ความแข็งของเหล็กกันโคลงกับการออกแบบระบบกันสะเทือน

ในการติดตั้งเหล็กกันโคลง ความแข็งของเหล็กกันโคลงที่ล้อหน้าและล้อหลังไม่จำเป็นต้องเท่ากัน รวมถึงขนาดของเหล็กกันโคลง ก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีขนาดเท่ากัน เนื่องจากการออกแบบระบบส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะออกแบบและควบคุมระบบให้มีความสมดุลและนุ่มนวลมากที่สุด

เหล็กกันโคลงนั้น ทำหน้าที่หลักในการต้านการยกของตัวถังรถในขณะขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ซึ่งสังเกตได้ว่า รถที่ไม่ได้ติดเหล็กกันโคลง เมื่อขับขี่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูง ล้อด้านที่อยู่ด้านในของวงเลี้ยว จะลอยตัวสูงจากพื้น ทำให้เสียประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน จึงส่งผลต่อการควบคุมรถเนื่องจากหน้าสัมผัสของยางทั้ง 4 เส้นจะสัมผัสพื้นถนนเพียง 3 เส้นเท่านั้น และหากผู้ขับขี่ทำการติดตั้งเหล็กกันโคลงที่ระบบช่วงล่างของรถ เหล็กกันโคลงจะช่วยต้านการยกตัวของตัวถังรถทำให้ล้อรถทั้งหมดสัมผัสกับพื้นถนน ทำให้ล้อไม่เกิดการลอยตัว

นอกจากการขับรถในสภาพถนนปกติ การขับรถบนตัวหนอนตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน สภาพเช่นนี้ เหล็กกันโคลงจะยังไม่ทำงาน เนื่องจากไม่มีการเอียงและการยกตัวของตัวถังรถ แต่ในขณะรถเลี้ยวโค้ง ระดับของตัวถังจะยกและเอียง ข้างหนึ่งสูง อีกข้างหนึ่งต่ำ ทำให้ปีกนกซ้ายและขวา ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน เหล็กกันโคลงจึงทำงานเพื่อรักษาระดับปกติของตัวถัง

การออกแบบระบบกันสะเทือนของรถในแต่ละรุ่นนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนอื่น ๆ รวมถึงเหล็กกันโคลงที่ต้องมีความเหมาะสม ซึ่งเหล็กกันโคลง AC POWER TWIN ARMS มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในการทำงานกับระบบช่วงล่างได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยและรถมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในขณะเลี้ยวโค้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่
สำนักงานใหญ่ บริษัทเอ.ซี.เพาเวอร์(ประเทศไทย)จำกัด
☎️ 086-599-1564 คชภัค
📱Line : @acpower
หรือติดตามคลิปต่างได้ที่ช่อง Youtube A.C. Power TwinArms

Previous articleช่วยผู้ขับขี่..ในเหตุไม่คาดฝันด้วยกันโคลง AC POWER TWIN ARMS
Next articleกันโคลง AC POWER TWIN ARMS ตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง