Home สาระน่ารู้ วิดีโอสาธิต

วิดีโอสาธิต

กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
เปรียบเทียบก่อน-หลังปล่อยลมยาง
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
กันโคลง ขั้นเทพ ใช้งานได้ทุกสภาพถนน
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
กันโคลง ขั้นเทพ ติดตั้งในวีโก้ ปากเซ ประเทศลาว ปล่อยลมยางวิ่งได้
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
BT 50 PRO ปล่อยลมวิ่งจริง ถนนต่างระดับ
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
INNOVA ยางแบนวิ่งได้ เมื่อใส่กันโคลง ขั้นเทพ AC POWER
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
H1 ปล่อยลมวิ่ง ขับชิว ทุกสภาพถนน
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
ทดสอบใน Toyota Fortuner
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
กันโคลงหลัง ขั้นเทพ ในISUZU Mu-x ตอนที่2 ยางแบนวิ่งได้
กันโคลงหลัง AC Power Twin Arms
จำลองเหตุการณ์เสมือนยางระเบิด วิ่งได้โดยไม่เสียการทรงตัว
ทดสอบรถตู้ภูเก็ต ขับปลอดภัย ยางแบนวิ่งได้